Positive og negative tall 7.trinn

“utforske negative tall i praktiske situasjoner”

bruke tallinje i regning med positive og negative tall”

Vi utforsker positive og negative tall
Når vi jobber med positive og negative tall så kan det være lurt å modellere litt med digitale verktøy. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring