Utforske Økonomi med Excel

Et regneark som Excel er et viktig verktøy for å kunne planlegge økonomi. 

Vi setter opp et budsjett over forventede inntekter og utgifter en måned. Deretter sjekker vi hvordan det faktisk gikk ved å lage et regnskap over de samme postene. 

Oppgave til etterarbeid!

Bruk malen under og sett opp budsjett og regnskap for sommerferien 2024 

DigitAbel – for dypere læring