Utforske Økonomi med Python

Vi kan bruke Python til å lage små programmer som kan løse ulike problemer for oss.  

Du er på ferie i et land som har Euro som valuta. For å kunne lage et budsjett og regnskap så ønsker du å lage et program i Python som regner om fra Euro til norske kroner. 

La oss lage en kode som bruker eurokursen til å gjøre denne jobben for oss. 

Pyton
				kurs = 11.52
euro = 11
nok = round(euro*kurs,2)
print(nok)
#------------------------------------------
kurs = 11.52
euro = 11
nok = round(euro*kurs,2)
print(euro, "Euro =",nok, "norske kroner.")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode som:

  • Gjør om fra NOK til Euro
  • Gjør om fra Dollar til NOK

 

DigitAbel – for dypere læring