Økonomi 7.trinn

lage og vurdere budsjett og regnskap ved å bruke regneark med cellereferanser og formler

Økonomi
I dagliglivet og i arbeidslivet er det viktig å ha oversikt over økonomien. Vi trenger kunnskap om hvordan man planlegger et budsjett og hvordan man setter opp et regnskap for å sjekke om budsjettet er i balanse. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring