Utforske likninger og ulikheter med Excel

Vi kan lage en tabell i Excel der vi tester ut ulike x-verdier i uttrykkene for venstre og høyre side i en likning. Når verdien av begge sidene er like så har vi jo funnet løsningen. Vi bruker selvfølgelig formler når vi tester ut de ulike verdiene.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke tabellen du har laget til å vise løsninger for ulikheten: 2x+1 < x+4

DigitAbel – for dypere læring