Utforske likninger og ulikheter med Python

Når vi lærer oss strategier for å løse likninger og ulikheter så bør vi se hvilke muligheter vi har med koding i Python. Her kan vi opprette en variabel for likningens x-verdi og for likningens høyre og venstre side. Vi kan teste ut hvilken x-verdi som gir riktig løsning.

Vi lager også en løkke og en if-test for å effektivt finne riktig løsning. 

Pyton
				# likning: 2x+1 = x+4
# ---tester ut ulike verdier for variabelen x-------
x = 3
vs = 2*x + 1
hs = x + 4
print(vs,hs)

#---oppretter en løkke som tester x-verdier og en if test som tester om verdien er riktig løsning--------
for x in range(1,20):
  vs = 2*x + 1
  hs = x + 4
  if vs == hs:
    print(vs,hs)
    print("løsningen er: x =",x)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke koden over til å finne løsninger for ulikheten: 2x+1 > x+4

DigitAbel – for dypere læring