Utforske likninger og ulikheter med Geogebra

Vi kan utforske likninger og ulikheter i Geogebra. Vi lager en glider som skal være variabelen i likningen. Når vi endrer glideren så vil verdien av likningens høyre og venstre side endres. Da kan vi sjekke hvilken verdi variabelen må ha for at venstre og høyre side skal ha lik verdi.

Vi skal også representere likningens venstre og høyre side med hver sin sirkel. Glideren skal være sirkelens radius. Da kan vi se hva variabelen må være for at sirklene skal bli like store. 

Da kan vi også forske på hvilke variabel-verdier som gjør at sirklene er ulike. 

Du kan bruke glideren i Geogebra-tuben under, men du bær også gjøre dette selv i Geogebra. (Se video).

Oppgave til etterarbeid!

Velg to likninger og to ulikheter fra boka di. Kan du vise løsninger ved å bruke glider og sirkler Geogebra. 

DigitAbel – for dypere læring