Likninger og ulikheter 7.trinn

bruke ulike strategier for å løse lineære ligninger og ulikheter og vurdere om løsninger er gyldige

Vi utforsker likningen 2x+1 = x+4
Når vi skal bruke ulike strategier for å løse lineære likninger og ulikheter så gir digitale verktøy gode muligheter til å utforske.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring