Utforske en praktisk situasjon med Python

Abel og Nils leser samme bok på skolen.
Abel er på side 50 og Nils er på side 78. Boka er på 221 sider.
Abel vet at han leser fortere enn Nils.
Abel leser 1,5 side/min.
Nils leser 1 side/min.
De skal lese 20 min på skolen. Guttene lurer på hvem som vil være lengst i boka når timen er ferdig og hvor lang tid hver av dem har igjen før boka er ferdig lest?

Vi lager et uttrykk for hvor mange sider Abel og Nils leser avhengig av hvor mange minutter som går.  Vi bruker uttrykkene til å lage et dataprogram som vi kan utforske. 

Abel = 50 + 1,5*minutter
Nils = 78 + 1*minutter

Pyton
				for minutter in range(0,201):
    abel = 50 + 1.5*minutter
    nils = 78 + 1*minutter
    print("Minutter",minutter,"Abel:",abel,"Nils:",nils)
			
Oppgave til etterarbeid!

Hvordan hadde denne tabellen sett ut dersom Nils hadde startet på side 108?

DigitAbel – for dypere læring