Utforske variabler og formler med Excel

Vi lager en tabell i Excel der vi ser på areal og omkrets av et kvadrat med sidelengder (heltall) fra 1-5. 

Dra i glideren på Geogebra-tuben under for å endre sidelengde. Du kan se litt på omkrets og areal av kvadratet før du begynner på Excel-aktiviteten 

Oppgave til etterarbeid!

Her ser du en tabell med areal og omkrets av rektangel.
Kan du bruke formler til å gjøre ferdig tabellen?
Husk:

Omkrets = 2\cdot lengde  + 2\cdot bredde
Areal  = lengde \cdot bredde

DigitAbel – for dypere læring