Utforske variabler og formler med Python

Vi lager et program i Python der vi bruker formlene for areal og omkrets av et kvadrat. Vi lager en variabel s for sidelengde og finner areal og omkrets av ulike kvadrater.

Pyton
				# Nivå 1: areal og omkrets av et kvadrat med sidelengde s 
s = 3
omkrets = s+s+s+s
areal = s*s
print(omkrets)
print(areal)

# Nivå 2: vi lager en løkke med sidelengde fra 1 til og med 5
for s in range(1,6):
    omkrets = s+s+s+s
    areal = s*s
    print("Omkrets av kvadrat med sidelengde",s,":", omkrets)
    print("Areal av kvadrat med sidelengde",s,":",areal)
    print()
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode i Python som finner areal og omkrets av en sirkel med ulike verdier for radius?

DigitAbel – for dypere læring