Utforske variabler og formler med Geogebra

Vi bruker en glider til å tegne et kvadrat i Geogebra. Vi kaller glideren for s slik at sidelengder i kvadratet da blir s. 
Dersom hver side er s, hva blir da formelen for omkrets og areal av kvadratet?
Vi bruker CAS til å jobbe med formlene.  

Oppgave til etterarbeid!

Lag en sirkel i Geogebra der du bruker en glider for radius. La glideren være fra 1-5 med animasjonstrinn 1.
Kan du bruke CAS og formler for areal og omkrets av sirkel til å vise sammenhenger når du endrer på glideren?

DigitAbel – for dypere læring