Variabler og formler 6.trinn

bruke variabler og formler til å uttrykke sammenhenger i praktiske situasjoner

Vi utforsker areal og omkrets av et kvadrat
I matematikken bruker vi ofte variabler og formler for å beskrive ulike sammenhenger. La oss se hvordan vi kan bruke digitale verktøy til å jobbe med dette.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring