Utforske symmetribilder og forskyving i Geogebra

La oss bruke Geogebra til å lage symmetribilder. Vi tegner en linje og et punkt over linja. Vi speiler punktet om linja og setter sporing på begge punktene. Nå kan vi tegne!

Vi tegner en mangekant og lager en vektor. Vi kan forskyve den geometriske figurer med vektoren. Kan vi forklare hvordan figuren forskyves vektoren?

Oppgave til etterarbeid!

kan du tegne denne regulære femkanten i Geogebra?
 kan du lage vektoren som er brukt til å forskyve figuren slik som du ser på bildet?

DigitAbel – for dypere læring