Utforske Symmetrilinjer med Python

Vi bruker Python og turtle-biblioteket til å tegne et kvadrat. 
Vi finner symmetrilinjene i kvadratet og lar turtle-objektet tegne dem.

Pyton
				import turtle as t
s = 100
abel = t.Turtle()
for i in range(4):
  abel.forward(s)
  abel.left(90)

abel.left(45)
abel.forward(141)
abel.left(135)
abel.forward(s)
abel.left(135)
abel.forward(141)
abel.left(135)
abel.forward(s/2)
abel.left(90)
abel.forward(s)
abel.right(90)
abel.forward(s/2)
abel.right(90)
abel.forward(s/2)
abel.right(90)
abel.forward(s)
			
Oppgave til etterarbeid!

Tegn et rektangel med lengde 200 og bredde 100.
Bruk turtle-objektet til å tegne symmetrilinjene.

DigitAbel – for dypere læring