Utforske speiling  med Geogebra

Vi tegner en mangekant i grafikkfeltet og bruker verktøyet “speil objekt om linje”. 
Vi ser på hvordan figurene endrer seg når vi endrer på utgangspunktet. 
Kan vi bruke koordinatsystemet til å forstå mer om speiling?

Du kan bruke Geogebra-tuben under til å utforske, men du bør også lage dine egne speilinger i Geogebra. (Se video).

Oppgave til etterarbeid!

Kan du tegne en 6-kant i Geogebra og speile den om x-aksen og y-aksen?

DigitAbel – for dypere læring