Utforske speiling  med Geogebra

Vi tegner en mangekant i grafikkfeltet og bruker varktøyet “speil objekt om linje”. 

Vi ser på hvordan figurene endrer seg når vi endrer på utgangspunktet. 

Kan vi bruke koordinatsystemet til å forstå mer om speiling?

 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du tegne en 6-kant i Geogebra og speile den om x-aksen og y-aksen?

DigitAbel – for dypere læring