Utforske omkrets i en sirkel med Excel

Denne gang starter vi med en “GeoGebra-tube” på tavla. Hvis vi viser elevene denne tuben, og snakker om hva begrepet omkrets betyr, og ber elevene om å sette et merke på tallinjen hvor de tror sirkelen vil stoppe dersom “vi ruller den ut”. Start med diameter på 1, få noen forslag på tavlen, og sjekk ved å dra i den øverste glideren. Dersom du vil ha en direkte link til denne tegningen, så finner du den her: Sirkelens omkrets – GeoGebra

Det er fint om elevene utforsker hva de mener er omkretsen til sirkler som er 1, 2, 3, 4 og 5 i diameter. Elevene må gjerne få tilsendt linken slik at de kan utforske på egen PC dersom dere har tilgang til det. Resultatene fører vi opp i Excel. (Se video under)

Bruk verktøyet over til å finne ut omtrentlige verdier for omkretsen til sirkler som har diameter som er 1, 2, 3, 4 og 5. Før opp disse verdiene i et regneark.

  • Hva tror du blir omkretsen til en sirkel som har diameter lik 10? Forklar hvordan du tenker.
  • Hva blir omkretsen til en sirkel som har diameter lik 100?
  • Hva er “forholdet” mellom omkrets og diameter?
  • Prøv å søke på “forhold mellom diameter og omkrets” på nettet. Forklar hva du finner!
Oppgave til etterarbeid!

Forklaring

oppgaver

DigitAbel – for dypere læring