Symmetri og kongruens 6.trinn

utforske og beskrive symmetri i mønstre og utføre kongruensavbildninger med og uten koordinatsystem

Vi speiler, forskyver og finner symmetri. 
Når vi skal utforske symmetri og kongruens  så er det lurt å kunne lage figurer og mønstre selv. Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til det?

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring