Utforske sirkelen med Excel

Vi kan lage en tabell i Excel der vi bruker formler til å se på sammenhenger mellom radius – diameter – omkrets i en sirkel. Kan vi bruke dette til å finne et konstant forhold som vi sikker har hørt om før?

Link til Geogebra-tube:
Utforsk omkrets – GeoGebra Materials

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tabell i Excel som regner ut omkretsen av en sirkel dersom du vet radiusen eller diameter?

Test ut formlene dine og se om tabellen fungerer.

DigitAbel – for dypere læring