Utforske sirkelen med Python

Dersom du har jobbet med å utforske sirkelen i Excel så har du sett at det er et forhold mellom omkrets og diameter i en sirkel. Det forholdet er tilnærmet lik 3,14 og vi kaller det tallet for “pi”.

Vi kan skrive en kode i Python der vi bruker pi = 3,14 og får programmet til å finne omkretsen av en sirkel avhengig av størrelsen på diameteren. 

Vi bruker Geogebra-tuben under til å se om svarene kan være riktige, og til å se hva svarene egentlig betyr.

Pyton
				PI = 3.14 #setter PI til å være 3,14. Husk at komma skrives som punktum i Python
diameter = 2
omkrets = PI*diameter
print("Omkrets av sirkel:", omkrets)
			
Oppgave til etterarbeid!

Vi kan bruke løkker i Python til å utføre noe flere ganger. Denne koden finner omkrets av sirkler med diameter fra 1-10 og skriver ut til skjermen.

Sjekk svarene med de du fikk i aktiviteten over.

Kan du forklare hvordan koden fungerer?

Pyton
				PI = 3.14 #setter PI til å være 3,14. Husk at komma skrives som punktum i Python
for diameter in range(1,11): #lager en løkke som går 10 ganger med diameter fra 1-10
    omkrets = round(PI*diameter,2) #setter omkrets til å være pi*diameter og runder av svaret til 2 desimaler
    print("Omkrets av sirkel med diamter",diameter,":", omkrets)#skriver ut til skjermen. Bruker både tekst og variabler.
			

DigitAbel – for dypere læring