Utforske sirkelen med Geogebra

Når vi skal utforske egenskaper ved sirkelen så er det lurt å bruke Geogebra. Vi kan lage en glider for radius, og se hvordan sirkelens omkrets og areal endres når vi bruker glideren.

Vi vet at diameter er lik radius + radius.
Kan vi bruke CAS til å finne forholdet mellom omkrets og diameter? 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke glideren og sirkelen din til å  finne en radius som gjør at omkrets og areal blir det samme tallet?
Kan du forklare hvorfor?

DigitAbel – for dypere læring