Romfigurer 6.trinn

“–referanse til mål–“

“–referanse til mål–

Aktivitet 1
Beskrivelse

Aktivitet 2
Beskrivelse

Aktivitet 3
Beskrivelse

Åpen oppgave

Ukas Abel-nøtt!

— En utfordrende oppgave knyttet til tema —

Tips til vurdering!

–Vurderingstips–

DigitAbel – for dypere læring