Utforske figurer i tre dimensjoner med Excel

Vi kan lage utregninger for volum av tredimensjonale figurer i Excel. 

Prisme i Geogebra-tuben under har rektangulær grunnflate med lengde 6 og bredde 4 . Du kan gi prisme ulike høyder ved å endre på glideren h. 

Bruk Excel når du utforsker hvordan høyden påvirker volumet av prismet. Du kan lage en tabell der du bruke formler til å regne ut volumet avhengig av høyden.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tabell i Excel som viser volumet av dette prisme for høyder mellom 1-10 ? 

DigitAbel – for dypere læring