Utforske figurer i tre dimensjoner med Python

Prisme i Geogebra-tuben under har rektangulær grunnflate med lengde 6 og bredde 4 . Du kan gi prisme ulike høyder ved å endre på glideren h. 

Bruk Python når du utforsker hvordan høyden påvirker volumet av prismet. Du kan lage en kode der du bruke en løkke til å regne ut volumet avhengig av høyden.

Pyton
				l = 6 #setter lengden(l) til 6
b = 4 #setter bredden(b) til 4
for h in range(0,11): #lager en løkke som git høyden(h) verdier fra 0-10
    volum = l*b*h # setter volum til å være lengde*bredde*høyde
    print("Høyde",h, "- Volum:",volum) #printer ut tekst med volumet av de ulike høydene
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode i Python der du bruker en løkke til å skrive ut volumet av dette prisme for høyder mellom 1-10 ? 

DigitAbel – for dypere læring