Utforske figurer i tre dimensjoner med Geogebra

La oss tegne en tredimensjonal figur i Geogebra. Vi lager et rektangulært prisme. Først lager vi en rektangulær grunnflate. Deretter bruker vi en glider som kan gi oss ulike høyder på prismet.

Da kan vi utforske volum.

Oppgave til etterarbeid!

Prøv å lage tredimensjonale figurer med andre grunnflater i Geogebra:
Kvadrat, sirkel,trekant.
Bruk glider h for å gi figurene høyde. 
Du kan ekstrudere til prisme, pyramide og sylinder i 3D-feltet i Geogebra.
Sett på mål for volum og se hvordan grunnflatene og høyden påvirker volumet. 

DigitAbel – for dypere læring