Figurer i tre dimensjoner 6.trinn

beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre

Vi utforsker høyde og volum i et rektangulært prisme og vi tegner et prisme i Geogebra.
Når en todimensjonal figur får en høyde så blir den tredimensjonal. Slike figurer har et volum og som vi kan måle. Figurene består av ulike flater. Digitale verktøy er gode når vi skal utforske tredimensjonale figurer.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring