Areal og omkrets av rettvinklet likebeint trekant i Excel

Vi lager en tabell som viser omkrets og areal av en rettvinklet likebeint trekant med grunnlinje og høyde fra 1-5.

Vi bruker formlene:
Omkrets av trekant: s+s+s 
Areal av trekant: \frac{g\cdot h}{2} 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tabell i Excel som viser areal om omkrets av et kvadrat med sidelengder fra 1-5?

DigitAbel – for dypere læring