Areal og omkrets av rettvinklet likebeint trekant i Python

Vi skriver en kode som viser omkrets og areal av en rettvinklet likebeint trekant med grunnlinje og høyde fra 1-5.

Vi bruker formlene:
Omkrets av trekant: s+s+s 
Areal av trekant: \frac{g\cdot h}{2} 

Pyton
				grunnlinje = 1
høyde = 1
hypotenus = 1.41
omkrets = grunnlinje + høyde + hypotenus
areal = (grunnlinje*høyde)/2
print("Omkrets:", omkrets)
print("Areal:", areal)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du skrive en kode som viser areal og omkrets av et kvadrat med sidelengder fra 1-5?

DigitAbel – for dypere læring