Areal og omkrets av rettvinklet likebeint trekant med Geogebra

Vi lager en variabel (glider) for sidelengde i et kvadrat.

Vi tegner et dynamisk kvadrat og lager en rettvinklet likebeint trekant i kvadratet.

Vi bruker formel for omkrets og areal av trekant og ser hvordan størrelsene endres med sidelengdene i trekanten.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du tegne et kvadrat med en glider som har verdier fra 1-5? Vis omkrets og areal av kvadratet i algebrafeltet (skriv inn-feltet) i Geogebra. 

DigitAbel – for dypere læring