Utforske figurer i to dimensjoner med Excel

Vi kan bruke Excel til å lage oversiktlige tabeller også når vi utforske sammenhenger i geometriske figurer. La oss se på vinkelsummen i trekanter med en tabell i Excel.

Du kan endre vinkler på trekanten under, eller du kan lage din egen trekant i Geogebra dersom du vil det.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du tegne en firkant og en femkant i Geogebra og bruke Excel til å lage en tabell som regner ut vinkelsum for deg?
Tips: bruk mangekant-verktøyet i Geogebra.

DigitAbel – for dypere læring