Utforske figurer i to dimensjoner med Python

Ved å bruke turtle-biblioteket i Python så kan vi lage koder som tegner ulike geometriske figurer. Vi kan bruke variabler og løkker for å gjøre koden vår mer effektiv.

La os bruke Python og turtle til å tegne noen todimensjonale figurer! 

Du kan kode i Thonny eller online på: turtle.digitabel.org – DigitAbel

Pyton
				from turtle import *

geir = Turtle()

geir.shape("turtle")
geir.pencolor("purple")
geir.pensize(5)

# Tegne kvadrat
geir.fillcolor("orange")
geir.begin_fill()
for i in range(4):
    geir.forward(250)
    geir.left(90)
geir.end_fill()

# Tegne trekant
geir.fillcolor("red")
geir.begin_fill()
for j in range(3):
    geir.forward(250)
    geir.right(120)
geir.end_fill()

mainloop()
			
Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du bruke turtle og Python til å tegne et rektangel?
  • Klarer du å tegne en regulær 5-kant ? (se bilde for hjelp til antall grader turtle må snu)

DigitAbel – for dypere læring