Utforske figurer i to dimensjoner med Geogebra

Når vi jobber med todimensjonale figurer så gir Geogebra unike muligheter til å utforske figurenes egenskaper. La oss se på hvordan vi kan tegne et  kvadrat og et rektangel. Vi undersøker hva de har felles og hva som er ulikt. 

Vi tegner også en likesidet og en likebeint trekant.

Figurene vi tegner er dynamiske. Det betyr av vi kan endre på flere av egenskapene til figurene. I Geogebra har vi ulike måleverktøy, og vi ser på hvordan sidelengder, vinkler, areal og omkrets endres når vi  gjør endringer. 

Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du tegne en rettvinklet trekant i Geogebra?
  • Hva kan du si om størrelsen til de to vinklene som ikke er 90 \degree når vinkelbeina til 90 \degree vinkelen er like lange?

DigitAbel – for dypere læring