Figurer i to dimensjoner 6.trinn

“beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre”

Vi ser på vinkelsum i en trekant og vi tegner noen todimensjonale figurer. 
Når vi skal utforske egenskaper og sammenhenger ved figurer i to dimensjoner så kan vi benytte digitale verktøy i  mange  lærerike aktiviteter. 

Vi utforsker areal og omkrets av en rettvinklet likebeint trekant
La oss bruke digitale verktøy til å utforske omkrets og areal i en rettvinklet likebeint trekant.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring