Figurer i to dimensjoner 6.trinn

“beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre”

Figurer i to dimensjoner

Når vi skal utforske egenskaper og sammenhenger ved figurer i to dimensjoner så kan vi benytte digitale verktøy i  mange  lærerike aktiviteter. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring