Utforske brøk med Excel

Vi kan bruke digitale verktøy til å vise forståelse for likeverdige brøker. I Excel kan vi lage en oversiktlig tabell der vi utvider teller og nevner med ulike faktorer. Vi kan da vise ulike likeverdige brøker. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke Excel til å vise likeverdige brøker ved å forkorte?

DigitAbel – for dypere læring