Utforske brøk med Python

Nivå 1:

Vi kan enkelt opprette variabler for teller, nevner og en faktor i Python. Vi kan få programmet til å skrive ut brøken, og verdien av brøken. Vi kan utvide teller og nevner med faktor og skrive ut likeverdige brøker. 

Nivå 2: (video)

Ved å bruke en løkke så kan vi ta med oss en variabel for  en faktor vi ønsker å utvide brøken med.

La oss lage en koder som skriver ut likeverdige brøker for oss.  

Pyton
				#------nivå 1---------
faktor = 3
teller = 1
nevner = 2
print(teller,"/",nevner)
print(teller/nevner)
teller = teller * faktor
nevner = nevner * faktor
print()
print(teller,"/",nevner)
print(teller/nevner)


#-----nivå 2------
teller = 1
nevner = 2
print(teller,"/",nevner, "=", teller/nevner)

for faktor in range(2,11):
    nyteller = teller * faktor
    nynevner = nevner * faktor
    print(nyteller,"/",nynevner,"=",nyteller/nynevner)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du skrive om koden slik at den skriver ut likeverdige brøker ved å forkorte? Hva kan du kalle variabelen du tar med inn i løkka?

DigitAbel – for dypere læring