Utforske brøk med Geogebra

Vi kan lage linjestykker med bestemte lengder i Geogebra. Vi kan bruke en glider til å  tegne to linjer med et bestemt forhold til hverandre. (den ene kan feks være 2 ganger så lang som den andre).  Vi kan da bruke glideren til å lage nye linjestykker med likeverdig forhold. Linjene kan representere likeverdige brøker.

Geogebra har sin egen “kalkulator” som heter CAS. Den er det veldig lurt å lære seg å bruke på en fornuftig måte.  Den kan regne ut verdien på brøker.

La oss forske litt i Geogebra. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke linjestykker med bestemt lengde til å vise forhold som har verdi 0,25?

DigitAbel – for dypere læring