Brøk og desimaltall 6.trinn

formulere og løse problemer fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent å gjøre, og forklare egne tenkemåter

Vi lager likeverdige brøker.
La oss bruke digitale verktøy til å utforske likeverdige brøker.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring