Utforske tid med Excel

Vi bruker Excel til å lage en tabell med omgjøringer mellom timer-minutter -sekunder. Vi bruker formler og cellereferanser. 

Oppgave til etterarbeid!

Lag en tabell i Excel der du gjør om mellom dager – timer og minutter.

DigitAbel – for dypere læring