Utforske tid med Python og Scratch

Vi lager et program som gjør om mellom timer-minutter-sekunder.

Nivå 1:
Vi lager en kode der vi kan taste inn antall timer, og programmet skriver ut resultatet når vi kjører det. 

Nivå 2:
Vi lager en løkke som går fra 1 til og med 24 og tar med variabelen timer inn i løkka. Hver gang løkka går så gjør koden om antall timer til minutter og sekunder og skriver ut resultatet.

Pyton
				#-------nivå 1-------
timer = 1
minutter = timer * 60
sekunder = minutter * 60
print(timer,minutter,sekunder)

#-----------nivå 2--------
for timer in range(1,25):
    minutter = timer * 60
    sekunder = minutter * 60
    print(timer,minutter,sekunder)

			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage et program som gjør om mellom dager-timer og minutter. Bruk kodene over som mal.

DigitAbel – for dypere læring