Tid 5.trinn

formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med tid å gjøre

Tid
Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til å få bedre forståelse for tid?

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring