Tid 5.trinn

formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med tid å gjøre

Vi gjør om mellom tidsenheter og vi “lager” en klokke.
Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til å få bedre forståelse for tid?

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring