Utforske sannsynlighet med Excel

Regneark kan brukes til mye god utforsking i matematikken, også når vi skal se på sannsynligheten for ulike hendelser. Vi kan lage formler i Excel og vi kan gjøre forsøk mange ganger.  Vi kan lage oversiktlige tabeller hvor vi kan presentere resultatene våre.

  • Hva er sannsynligheten for at du får en 6’er når du kaster en terning?
  • Hva er sannsynligheten for å få sum større enn 7 dersom du kaster to terninger og summerer dem?
Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du bruke Excel til å vise sannsynligheten for å få produkt større enn 20 dersom du kaster to terninger og multipliserer dem?
  • Hvor mange utfall kan du få?
  • Er noen av utfallene like?

DigitAbel – for dypere læring