Utforske sannsynlighet med Python og Scratch

Det er veldig lurt å bruke koding til å utforske sannsynlighet. En liten kode kan utføre mange forsøk veldig fort. 

 • Vi kan kode en terninger og  en løkke med en test som sjekker og teller hvor mange ganger vi får 5.
 • Vi kan kaste to terninger med Python og addere terningsverdiene. Hvordan kan vi bruke Python til å si noe om sannsynligheten for at summer er 12?
Pyton
				#---kaster en tilfeldig terning-------
from random import randint
terning = randint(1,6)
print(terning)

#----kaster en terning 600 ganger. Teller og skriver ut antall som blir 5------
from random import randint
kast = 600
teller = 0
for i in range(kast):
  terning = randint(1,6)
  if terning == 5:
    teller = teller + 1
print(teller)

#-----kaster to terninger 100 ganger.Adderer dem og teller summer som er lik 12---

from random import randint
kast = 100
teller = 0
for i in range(kast):
  t1 = randint(1,6)
  t2 = randint(1,6)
  sum = t1 + t2
  if sum == 12:
    teller = teller + 1
print(teller,"/",kast)			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode som sier noe om det er mest sannsynlig å få sum 7 eller sum 10 dersom du kaster to terninger og adderer (plusser) dem?

Bruk koden over. Kanskje du må teste først for sum 7 noen ganger og så for sum 10?

DigitAbel – for dypere læring