Utforske sannsynlighet med Geogebra

PC, Chromebook, Mac:
Vi kan bruke skriv inn feltet i Geogebra til å gi oss tilfeldige terningsverdier. Vi kan også lage en knapp i grafikkfeltet og kode den til å kaste terningen vår. 

På samme måte kan vi kaste to terninger og forske litt på summene vi får.

iPad:
Vi kan bruke skriv inn feltet i Geogebra til å gi oss tilfeldige terningsverdier. Når vi trykker på “enter” så kaster den nye terninger

Vi kan også lage en variabel (sum), kaste to terninger og addere dem.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en knapp i Geogebra som kaster en terning med 10 sider?

 

DigitAbel – for dypere læring