Utforske sannsynlighet ved lykkehjul med Excel

Lykkehjulet under kan lande på fargene: blå, gul eller oransje.

Du kan starte og stoppe lykkehjulet med knappene. 

Er det lik sannsynlighet for å få alle fargene? Du kan teste hjulet mange ganger og telle antallet du får av  de ulike fargene. Er resultatet tilfeldig?

Vi bruker Excel til å lage en oversikt over sannsynligheten for å få de ulike fargene. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tabell i Excel som viser resultatet av 40 forsøk med lykkehjulet over? 
Du trenger en celle i Excel for hver farge og en celle ved siden av  hvor du teller antallet av hver farge.
Kan du regne ut andelen du fikk av hver farge? (antall av fargen/40)

DigitAbel – for dypere læring