Sannsynlighet 5.trinn

diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk

Vi ser på et lykkehjul med ulike farger og ser på tilfeldighet og sannsynlighet
Når du har et lykkehjul med ulike farger så kan du forske på sannsynligheten for å få de ulike fargene.

Vi lager tlfeldige terninger med digitale verktøy og ser på sannsynlighet og tilfeldighet
Dersom du kaster en terning så vil du hele tiden få tilfeldige verdier mellom 1 og 6, men likevel så kan matematikken si noe om sannsynligheten for de mulige utfallene.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring