Sannsynlighet 5.trinn

diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk

Sannsynlighet og tilfeldighet
Dersom du kaster en terning så vil du hele tiden få tilfeldige verdier mellom 1 og 6, men likevel så kan matematikken si noe om sannsynligheten for de mulige utfallene.

 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring