Utforske økonomi med Python og Scratch

Petter gjør ulike arbeidsoppgaver hjemme og tjener 75 kroner i uka. Han ønsker å lage en kode der han kan se hvor mye han tjener avhengig av hvor mange uker han jobber.

Nivå 1:
Vi lager et program der Petter kan taste inn antall uker han vil se. Programmet skriver ut hvor mye Petter vil tjene.

Nivå 2:
Vi lager en løkke som går så lenge Petter har mindre penger enn det som er sparemålet. Hver gang løkka går så legges det til 75 kroner og antall uker telles. Antall uker og sparebeløp skrives til skjermen hver gang løkka går. 

Pyton
				#-----nivå 1 ---------
uker = 4
lønn = 75
totalt = uker * lønn
print(totalt)

#-----nivå 2 -----------
lønn = 75
mål = 1500
totalt = 0
uker = 0
while totalt < mål:
    totalt = totalt + lønn
    uker = uker + 1
    print("Uke:",uker,"-",totalt)

			
Oppgave til etterarbeid!

Bruk en av kodene over:
Hvor mange uker må du spare dersom du tjener 90 kroner i uka og skal spare 2500 kroner?

DigitAbel – for dypere læring