Personlig økonomi 5.trinn

lage og løse oppgaver i regneark som omhandler personlig økonomi

Vi lager handleliste og regner ut ukelønn
 La oss bruke digitale verktøy til å lage en handleliste og en utregning av ukelønn 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring