Utforske likninger og ulikheter med Excel

Med et regneark så kan vi lage en fin tabell hvor vi ser på hver side av en likning eller en ulikhet. I Excel kan vi raskt lage en oversikt over de ulike verdiene til venstre og høyre side avhengig av hvilken verdi variabelen x har. 

x+3=7

x+3>7

La oss bruke Excel til å finne riktig verdi av variablene slik at vi finner løsningen.

Oppgave til etterarbeid!

Finn tre likninger i matteboka di. Lag en tabell i Excel der du viser hvordan du kan bruke regneark til å vise løsningen til likningene.  Gjør tabellen oversiktlig slik at den viser løsningen på en god måte. 

DigitAbel – for dypere læring