Utforske likninger og ulikheter med Python og Scratch

Det kan være lurt å utforske likninger og ulikheter med koding.  Vi kan gi variabelen ulike verdier og få koden til å sjekke om vi har fått riktig løsning.  Koden kan sjekke mange mulige løsninger veldig raskt.

Vi kan også lage løkker som gjør koden vår veldig effektiv når vi skal sammenligne verdiene på venstre og høyre side.

x+3=7

x+3>7

La oss bruke kode til å finne riktig verdi av variablene slik at vi finner løsningen.

Pyton
				# x+ 3 = 7 ------nivå1-----
x = 4
vs = x + 3
hs = 7
print(vs,hs)

# x + 3 = 7 ------nivå2------
for x in range(0,11):
  vs = x + 3
  hs = 7
  if vs == hs:
    print(x,vs,hs)

#-----ulikhet----nivå 3-------
# x + 3 > 7
for x in range(0,11):
  vs = x + 3
  hs = 7
  if vs > hs:
    print(x,vs,hs)
			
Oppgave til etterarbeid!

Bruk noen av likningene eller ulikhetene du har løst i Excel, eller finn noen i matteboka di. Prøv om du kan løse dem med koding og sjekk om løsningene er like. 

DigitAbel – for dypere læring