Utforske likninger og ulikheter med Geogebra

Vi kan også utforske likninger og ulikheter i Geogebra. Uttrykkene på begge sider av likninger og ulikheter kan bli rette linjer i et koordinatsystem. Det kan vi bruke til å forske på verdiene til de rette linjene. 

Geogebra har også sin egen “kalkulator” som heter CAS. Den kan vi også bruke til å raskt finne riktig løsning på likninger og ulikheter. 

x+3=7

x+3>7

La oss bruke Geogebra til å finne riktig verdi av variablene slik at vi finner løsningen.

Oppgave til etterarbeid!

Bruk noen av likningene  og ulikhetene du har løst i Excel og Python eller finn noen i boka di. Kan du vise hvordan disse kan løses i Geogebra. Vis oppgaven din til en medelev og forklar gjerne hvordan du gjorde det. 

DigitAbel – for dypere læring